3D skenování objektů a budov

3D skenování objektů, konstrukcí i terénu bez ohledu na prostředí i celkovou složitost tvarů

Provádíme přesnou digitalizaci skutečného prostředí do trojrozměrného obrazu, tzv. 3D skenování. K tomu využíváme profesionální 3D skener Leica RTC360, který uživatelům umožňuje vytváření a zaznamenávání virtuálního pohledu na budovy, objekty nebo přírodní formace bez ohledu na jejich velikost či tvar a to s naprostou přesnotí. Díky georeferencovacímu systému lze výsledná data používat jak ve 2D, tak i 3D formátech.

Laserové skenování má řadu výhod. Mezi největší patří jeho schopnost rychle a přesně získat data.

• Scanningová technologie je schopna přinést nejvyšší přesnost a rychlost ve formátech, které jsou použitelné v různých 3D a 2D programech. • Všechny objekty a budovy jsou zachyceny s maximální přesností a rychlostí. • Vysoká rychlost snímání umožňuje změřit i objekty, které by jinou technologií nebylo možné změřit. • 3D skenování může být prováděno za běžného provozu. • Umístění mračen bodů do souřadnic WGS-84 nebo S-JTSK s pomocí georeferencování • Použití fotografií pro obarvení mračen bodů • Scanování prostředí jedenkrát pro všechny situace s maximální přesností pro 3D i 2D • Tvorba komplexní zeměměřičské dokumentace s vysokým přesahem a úsporou nákladů • Měření za nepříznivých podmínek (stísněné prostory, snížená viditelnost nebo tma) • Přesná orientace a stav v dané lokaci bez nutnosti fyzické kontroly • Přesná orientace a stav v dané lokaci bez nutnosti fyzické kontroly místa je možné získat z výstupu z 3D scanu, jež lze využít jak kontrole, tak orientaci či plánování • Automatické odstranění pohybujících se objektů lze nastavit • Scanování je rychlé, až 2.000.000 bodů/sekundu • Z 3D výstupu je možné vytvářet 2D plány i BIM objekty • Do výsledného 3D plánu lze zadávat vlastní body s popisem.

Možnosti skenování ve 3D

• Přesné zaměření objektů pomocí 3D scanu • Zpracování mračen bodů a jeho umístění v cloudu, na PC nebo serveru a vytvoření webshare projektu • Tvorba přesných BIM objektů z dat 3D scanu • Zaměření fasád nebo jiných částí budov a objektů bez ohledu na složitost samotného tvaru • Poskytnutí bitmapových a vektorových řezů a pohledů ve 2D • Určení deformací nebo posunů objektů • Přesná kalkulace objemů zeminy a jiných materiálů • Vytváření renderů s autentickými povrchy • Skenování přírodních ploch včetně skalnatých útvarů, ledovců, kopců a svahů

0
3778 .
Dokončených projektů
10
912 .
Odbavených klientů
1000
63000 .
Odpracováno hodin
0
29 .
Let na trhu

Nebojte se nás kontaktovat.