Geodetická kancelář Rožnov pod Radhoštěm, okr. Vsetín

 
 
 
 
 

O nás

 
Geodetická kancelář GEOZAV nabízí geodetické práce "od A do Z".

Poskytujeme komplexní služby týkající se nejen katastru nemovitostí, mapování a inženýrské geodézie, ale také digitálního modelování terénu, digitalizace starých mapových podkladů, případně Vám také můžeme nabídnout pomoc a radu při orientaci v katastru nemovitostí.

Disponujeme špičkovým technickým vybavením značky Trimble.

Naše služby dále zahrnují nabídku stavebních přístrojů a laserů spolu s měřičskými přístroji pro stavebnictví a geodetickým příslušenstvím.
 
 
 
 
 
geodetická kancelář Rožnov
 
 
 
 
 
 

Volná pracovní místa

 
Do našeho týmu přijmeme geodeta/geodetku.

Své životopisy zasílejte e-mailem na adresu adam.zavadil@geozav.cz

Těšíme se na budoucí spolupráci.
 
 
 
 
 
 
 

Naše nabídka

 
Katastr nemovitostí
 • geometrické plány (pro kolaudaci a zápis do katastru nemovitostí)
  • geometrický plán pro rozdělení pozemku
  • geometrický plán pro zaměření novostavby (přístavby)
  • geometrický plán pro zaměření rozestavěné stavby (pro hypoteční úvěr) bez GP
  • geometrický plán pro zaměření liniových staveb (silnic, vodních toků atd.)
  • geometrický plán pro věcné břemeno
 • vytyčení hranic pozemků
 • kopie geometrického plánu

Mapování
 • účelové mapování ve 2D, 3D
 • polohopis a výškopis pro projekty staveb
 • zákres aktuálního stavu vlastnických hranic do mapových podkladů
 • dokumentace skutečného provedení stavby (tzv. pasport stavby)

Inženýrská geodézie
 • zaměření skutečného provedení stavby
 • prostorové osazení staveb do terénu
 • zaměření skutečného provedení železobetonových a ocelových konstrukcí
 • měření a výpočet kubatur (zaměření, dokumentace a výpočet objemu)
 • vybudování vytyčovacích sítí pro výstavbu
 • stavební zaměření objektů pro projekty rekonstrukcí


Digitální model terénu
 • tvorba 3D modelu terénu

Digitalizace starých mapových podkladů


Poradenská pomoc v katastru nemovitostí
 • identifikace parcel a vlastnictví
 
 
 
geodeti Rožnov
 
 
 
 
 

Technické vybavení

 
 

Přístroje

 
 
zeměměřičské přístroje
 
Stanice TRIMBLE M3
 
 
 
geodetické přístroje
 
GNSS TRIMBLE R4
 
 
 
 
 
 

Software

 
 • GEUS 16
 • GEOMETR 16
 • TRIMBLE BUSINESS CENTER
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceník

 

 
Cenu požadované služby Vám sdělíme individuálně s ohledem na charakter zakázky. Na celkovou cenu zakázky má vliv zejména typ a rozsah prací a charakter terénu (přístupnost, zalesnění apod.).

Pro realizaci zakázky uveďte:
 • Název katastrálního území
 • Parcelní číslo dotčeného pozemku

(Ceny geodetických prací nezávisí na vzdálenosti zakázky od místa sídla firmy.)
 
 
 
 
 

Reference

 
Mezi naše zákazníky patří stavební firmy, pozemkové úřady, města, obce, projekční kanceláře, ale i široká veřejnost.